kverrestad.com VIDEOS

Videos

Gödsling med mera ...

Tröskning

Betupptagning

Tack till Hans Svensson på Petersborgs gård för filmerna !

facebook