Produkter & tjänster

Vi erbjuder

Vi säljer förnödenheter till lantbruk, samt även majsutsäde, gödning och halm.

Vi säljer och köper maskiner, samt utför tjänster med förare och maskin till lantbruk och entreprenad.
Utöver detta erbjuder vi även majshackning, rundbalsensilering, fyrkantsbalsensilering, halmpressning och betuppläggning.

Dessutom utför vi vägkantsklippning, klippning av sly och buskar, snökörning åt Svevia och mycket mer.

Tjänster

Vi utför tjänster med förare och maskin för lantbruk och entreprenad.
Kverrestad Maskinstation AB erbjuder
• gödselutkörning (fast och flytande)
• sådd,
• lastmaskinsarbete
• transporter
• klöverhuggning
• putsning av grönytor och trädor.

Kverrestad Maskinstation AB arbetar med konstgödselspridning 12-24 m, besprutningsarbeten, raps- och gräshuggning 16 fot,
tröskning 20-30 fot samt ensilering.

Vi utför även majshackning, rundbalsensilering, halmpressning (rund och fyrkant), och betuppläggning.

Dessutom utför vi vägkantsklippning, klippning av sly och buskar samt snökörning.

Produkter

Kverrestad Maskinstation AB säljer förnödenheter till lantbruk t. ex.
• nät
• plast
• all slags grus och sten m.m.

Vi har även försäljning av majsutsäde, gödning samt halm.

Vi säljer och köper även maskiner.

Övrigt

• Innehar trafiktillstånd.
• Medlem i GKF.

Välkommen att kontakta oss på
0709-95 65 00
Bengt Nilsson